อบรมเครน 4 ผู้ พร้อมแนะนำรายละเอียดการอบรม 

0 Comments
อบรม เครน

อบรมเครน 4 ถามว่าทำไมต้องอบรม มีความสำคัญอย่างไร มาเริ่มกันที่ความสำคัญก่อน การทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเสมอ หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้และความเข้าใจมากพอ ไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เรามักพบเห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงานกับเครนเป็นประจำในสถานประกอบการต่างๆ เช่น เกิดการชนกันของเครน การกระแทกด้วยบูมเครนหรือจิ๊บ เครนพลิกคว่ำ บูมถล่ม ฯลฯ ดังนั้น การอบรมเครนจึงเป็นสิ่งที่ควรทำก่อนปฏิบัติงานจริง

การอบรมเครน 4 ผู้ หมายถึงการอบรมหลักสูตร ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การปูความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณเตือน การใช้สัญญาณมือ การตรวจสอบอุปกรณ์การยก วิธีผูกมัด เทคนิคสำคัญ การประเมินน้ำหนัก การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามระยะเวลา

ในส่วนภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมเครนจะได้ฝึกปฏิบัติจริง วางแผนยกเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดการยกน้ำหนัก ได้ฝึกยกเคลื่อนย้ายสิ่งของไปตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้อง ตลอดจนฝึกให้สัญญาณการผูก มัด และการยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม การอบรมเครนหรือปั้นจั่น ก่อนนายจ้างจะส่งพนักงานที่ทำงานกับเครนหรือปั้นจั่นเข้ารับการอบรมต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมถูกต้องตามหลักสูตรจนหรือไม่ โดยหลักสูตรการอบรมต้องสอดคล้องกับชนิดของปั้นจั่น

ปั้นจั่นแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

1.ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ หรือ ปจ 1

ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ หรือ ปจ 1 คือ ปั้นจั่นที่ติดตั้งบนหอสูง ขาตั้ง หรือบนล้อเลื่อน  ยกตัวอย่างเช่น ลิฟท์ขนส่ง ทาวเวอร์เครน รอกยกสิ่งของ

2. ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ หรือ ปจ 2

ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ หรือ ปจ 2 คือ ปั้นจั่นที่ติดตั้งบนยานพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนได้ ยกตัวอย่างเช่น รถเฮี๊ยบ โมยายเครน เรือเครน ฯลฯ

อบรมเครนหรือปั้นจั่น ได้ที่ไหน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมเครนหรือปั้นจั่น สามารถลงทะเบียนอบรมได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ปัจจุบันมีหลายๆ สถาบันที่รับอบรมเครน สถาบันที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ให้บริการอบรมถึงที่ ทั่วประเทศไทย หลักสูตรการอบรมได้มาตรฐาน เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ อบรมโดยวิทยากรและทีมงานผู้ฝึกสอนที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน มีประสบการณ์เฉพาะด้าน คอยให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาอย่างกใกล้ชิด เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลไม่ให้เกิดอันตรายในระหว่างการฝึกในภาคปฏิบัติ 

ทั้งหมดนี้ คือ รายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอบรมเครนหรือปั้นจั่น ที่ควรรรู้ไว้ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างผู้ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่น หวังว่าจะทำให้ทุกคนมีความเข้าใจมากขึ้น