อบรมเครน 4 ผู้ พร้อมแนะนำรายละเอียดการอบรม 

0 Comments
อบรม เครน

อบรมเครน 4 ถามว่าทำไมต้องอบรม มีความสำคัญอย่างไร มาเริ่มกันที่ความสำคัญก่อน การทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเสมอ หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้และความเข้าใจมากพอ ไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เรามักพบเห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงานกับเครนเป็นประจำในสถานประกอบการต่างๆ เช่น เกิดการชนกันของเครน การกระแทกด้วยบูมเครนหรือจิ๊บ เครนพลิกคว่ำ บูมถล่ม ฯลฯ ดังนั้น การอบรมเครนจึงเป็นสิ่งที่ควรทำก่อนปฏิบัติงานจริง การอบรมเครน 4 ผู้ หมายถึงการอบรมหลักสูตร ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การปูความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณเตือน การใช้สัญญาณมือ การตรวจสอบอุปกรณ์การยก วิธีผูกมัด เทคนิคสำคัญ การประเมินน้ำหนัก การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ในส่วนภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมเครนจะได้ฝึกปฏิบัติจริง วางแผนยกเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดการยกน้ำหนัก ได้ฝึกยกเคลื่อนย้ายสิ่งของไปตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้อง ตลอดจนฝึกให้สัญญาณการผูก มัด และการยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การอบรมเครนหรือปั้นจั่น ก่อนนายจ้างจะส่งพนักงานที่ทำงานกับเครนหรือปั้นจั่นเข้ารับการอบรมต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมถูกต้องตามหลักสูตรจนหรือไม่ โดยหลักสูตรการอบรมต้องสอดคล้องกับชนิดของปั้นจั่น ปั้นจั่นแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ 1.ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ หรือ […]