อยากเป็น 1 ในร้านอาหาร foodpanda ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ ทำตาม 5 เงื่อนไขนี้เลย

The Perfect Choice For Your Next Adventure  » Food »  อยากเป็น 1 ในร้านอาหาร foodpanda ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ ทำตาม 5 เงื่อนไขนี้เลย
0 Comments
ร้านอาหาร foodpanda ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ

                หลายคนอาจจะทราบดีแล้วว่าการสมัครเป็นร้านอาหารพาร์ทเนอร์กับ foodpanda นั้นต้องทำอย่างไร มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ และค่าคอมมิชชันคิดอย่างไร เพราะ foodpanda เป็นแบรนด์ที่ร้านอาหารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต้องการร่วมธุรกิจด้วย แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการเข้าร่วมเป็นร้านอาหารพาร์ทเนอร์ ว่า foonpanda มีข้อกำหนดอย่างไรเพื่อเป็นการจัดระเบียบร้านค้าให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ หากต้องการเป็น 1 ในร้านอาหาร foodpanda ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ ควรรับทราบข้อกำหนดและปฏิบัติตามแนวทางของการเป็นสุดยอดร้านอาหารจาก foodpanda ดังต่อไปนี้

1. เงื่อนไขการเปิดร้านอาหาร

                คุณจะต้องเปิดร้านอาหารอย่างน้อย 4 วันต่อสัปดาห์ และขายอาหารอย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อวัน โดยคุณสามารถกำหนดวันหยุดพักผ่อนของคุณได้เอง แต่ควรกำหนดเป็นตารางที่ชัดเจน ทั้งวันและเวลาที่เปิด-ปิดร้านอาหาร เพื่อการเริ่มต้นสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้ลูกค้าทราบตารางเปิด-ปิดร้านอาหารของคุณโดยที่ไม่สร้างความไม่แน่นอนให้เกิดขึ้นกับลูกค้า อีกทั้งยังช่วยให้ไรเดอร์ทำงานได้สะดวก สามารถร่วมทีมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคุณควรกำหนดเงื่อนไขการขายให้ชัดเจน เช่น ยอดออเดอร์เท่าไหร่จึงได้รับส่วนลด เป็นต้น

2. ไม่ย้ายสถานที่ขาย

                คุณควรมีที่อยู่ที่แน่นอนและไม่ย้ายสถานที่ขายเมื่อได้ทำสัญญากับ foodpanda แล้ว เพราะสถานที่ขายที่แน่นอนจะช่วยสร้างมาตรฐานให้กับร้านอาหารของคุณ หากยังไม่ชัดเจนเรื่องสถานที่เปิดร้านควรจัดการให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัครเป็นร้านอาหารพาร์ทเนอร์ เพราะ foodpanda ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกคน หากต้องการให้ foodpanda สร้างยอดขายให้คุณ และต้องการเป็นร้านอาหาร foodpanda ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ ควรเริ่มต้นที่สถานที่เปิดร้านที่คุณมั่นใจแล้วว่าจะไม่เปลี่ยนสถานที่ขายไปไหน

3. มีอาหารพร้อมขายตลอดเวลา

                ร้านอาหารของคุณจะต้องมีอาหารพร้อมขายตลอดเวลา โดยที่ไรเดอร์จะต้องไม่เกิดความล่าช้าในการจัดส่งอาหารให้กับลูกค้าเนื่องจากความไม่พร้อมของคุณ เพราะ foodpanda ให้คุณกำหนดวันและเวลาเปิด-ปิดร้านอาหาร และกำหนดเมนูอาหารด้วยตัวเอง ดังนั้น จึงไม่ควรเกิดความไม่พร้อมกับร้านอาหารของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อมทางด้านวัตถุดิบหรือความไม่พร้อมทางด้านต้นทุนที่ทำให้คุณไม่สามารถมีอาหารครบทุกเมนูตามที่คุณกำหนดขึ้นเอง

4. ไม่เปลี่ยนแปลงเมนูตามฤดูกาล

                เมื่อคุณได้กำหนดเมนูอาหารและได้ทำสัญญากับ foodpanda แล้ว คุณจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเมนูไปตามฤดูกาล ไม่ว่าความตั้งใจนั้นจะเกิดจากความต้องการพัฒนาเมนูใหม่ ๆ หรือเกิดจากความต้องการขึ้นราคาอาหาร หากคุณต้องการพัฒนาเมนูอาหารขึ้นใหม่ ควรติดต่อไปทาง foodpanda ให้ได้รับการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง ดังนั้น กำหนดทิศทางธุรกิจด้วยตัวคุณเองให้รอบคอบและรัดกุม เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงเมนูที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

5. ระบุประเภทร้านอาหารของคุณให้ถูกต้อง

                ในการกรอกเอกสารสมัครคุณจะต้องระบุว่าร้านของคุณของร้านประเภทไหน โดยที่รูปแบบการกรอกเอกสารจะมีให้คุณเลือก 2 ตัวเลือก นั่นคือ ร้านอาหาร และร้านค้า โดยที่คุณจะต้องทราบว่าคุณต้องการขายอะไร หากเป็นร้านอาหารจะต้องเป็นร้านที่ขายอาหารสำเร็จรูป เช่น ร้านอาหารปรุงสด, ร้านอาหารตามสั่ง, ร้านเบเกอรี่ หรือร้านกาแฟ เป็นต้น หากคุณขายวัตถุดิบจะต้องกรอกใบสมัครว่าเป็นร้านค้า ซึ่งจะประกอบไปด้วยการขายวัตถุดิบ ขายของใช้ ขายของฝาก ขายอาหารแห้ง หรือร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น

ด้วยเงื่อนไขและข้อกำหนดของ foodpanda ดังที่กล่าวมานี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ foodpanda ได้ช่วยสร้างยอดขายให้ร้านอาหารของคุณเป็นร้านอาหาร foodpanda ที่ดีที่สุดใน กรุงเทพฯ และยังได้เติบโตไปพร้อม ๆ กับ foodpanda นอกจากนี้ foodpanda ยังให้ความสำคัญกับร้านอาหารขนาดเล็ก ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าร้านอาหารของคุณจะอยู่ในตรอกหรือในซอยที่ไม่มีคนรู้จัก เพียงแค่คุณทำตามข้อกำหนดต่าง ๆ foodpanda ยินดีส่งเสริมและสนับสนุนร้านอาหารของคุณในทุกกรณี